Σήμερα που η μηχανογράφηση είναι απαραίτητη σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση, η Easy Education στηρίζει την προσπάθεια των επιχειρήσεων για την άψογη λειτουργία των λογιστηρίων τους αλλά και των εν δυνάμει εργαζομένων σε λογιστήρια επιχειρήσεων ή ως βοηθοί λογιστών . Έτσι καλύπτονται πολύπλευρες ανάγκες δημιουργώντας υψηλού επιπέδου γνώστες των εφαρμογών.
Η Easy Education δημιουργεί ένα πρόγραμμα σπουδών της λογιστικής με σκοπό την εμπέδωση των 
αρχών της Γενικής Λογιστικής και την εκμάθηση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων των 
επιχειρήσεων ώστε να μπορεί ο υποψήφιος μαθητής να ανταπεξέλθει στο 90% των 
επιχειρήσεων. (Ειδικά με την συνδυαστική απόκτηση του proficiency πληροφορικής) Κατά την 
παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών γίνετε ανάλυση και εφαρμογής εμποροδιαχείρισης ERP 
ώστε ο σπουδαστής να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στις πραγματικές συνθήκες ενός λογιστηρίου.