Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ).

Επιπέδου proficiency:

  • Standard diploma (έμπειροιχρήστες): word, excel, internet. Διάρκεια 50 ώρες (1,5 – 2 μήνες).
  • Full diploma (έμπειροιχρήστες): word, excel, internet, power point, access. Διάρκεια 90 ώρες (3,5 – 4 μήνες).