Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ και αποδεκτό από το ΑΣΕΠ (ΙΣΧΥΕΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ).

Επίπεδο standard:

  • Standard diploma (αρχάριοιχρήστες): windows, word, excel, internet. 
  • Full diploma (αρχάριοιχρήστες): windows, word, excel, internet, power point, access.